Svjetski dan voda

“Ubrzavanje promjena”

“Budite promjena koju želite da vidite u svijetu”

“Ubrzavanje promjena” sa porukom “Budite promjena koju želite da vidite u svijetu” je slogan za Svjetski dan voda koju su odredile UN za 2023. godinu. JU Gimnazija “Filip Višnjić” će 22. marta sa početkom u 12,30h obilježiti Svjetski dan voda. Skupu će prisustvovati delegacija JU “Vode Srpske” iz Bijeljine. Upriličićemo predavanje profesora Prirodno-matematičkog fukulteta Univerziteta u Novom Sadu, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, prof. dr Đurđe Kerkez.
Cilj nam je da svaki pojedinac, škola, definišu i preduzmu svoje aktivnosti u cilju zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja vode.

Related Posts