Menadžment škole

Olivera Stevanović

Magistar matematičkih nauka

Direktor

ss54.direktor@skolers.org

 

Vesna Milić

Diplomirani socijalni radnik

Pomoćnik direktora

ss54.pom.direktor@skolers.org

Vanja Đurić

Magistar pedagogije i psihologije

Pedagog škole

ss54.pedagog@skolers.org

Nemanja Pandurević

Diplomirani pravnik

Sekretar škole

ss54.sekretar@skolers.org

Radomir Đuka

Ekonomista komercijalnog smjera

Računovođa

ss54.racunovodja@skolers.org

Mladenka Perić

Diplomirani psiholog

Školski psiholog

ss54.psiholog@skolers.org

Helena Despotović

Diplomirani socijalni radnik

Socijalni radnik

ss54.soc.radnik@skolers.org

Perunika Todorović

SSS

Administrativni radnik

Radmila Radić

Finansijski tehničar

Administrativni i finansijski radnik