Zaposleni

Olivera Pandurević

Predmeti:

 • Matematika

Valentina Vidaković

Predmeti:

 • Matematika

Radmila Marić

Predmeti:

 • Matematika

NATAŠA TRIFKOVIĆ-ĐMURA

Predmeti:

 • Matematika

NATAŠA MITROVIĆ

Predmeti:

 • Matematika

Milena Đokić

Predmeti:

 • Matematika

Nevena Jeremić

Predmeti:

 • Matematika

Ljiljana Dragić

Predmeti:

 • Matematika

Ljiljana Lazić

Predmeti:

 • Matematika

Suzana Simić

Predmeti:

 • Matematika

Branisalava Đukanović

Predmeti:

 • Matematika

Ivana Nikolić

Predmeti:

 • Matematika

Vajka Đukić

Predmeti:

 • Matematika

Danica Ilić

Predmeti:

 • Matematika

Marina Lazarević

Predmeti:

 • Matematika

Leposava Krsmanović

Predmeti:

 • Matematika

Igor Njeguš

Predmeti:

 • Matematika

Nena Babić

Predmeti:

 • Matematika

Rada Drobnjak

Predmeti:

 • Matematika

Gordan Živić

Predmeti:

 • Matematika

Zdenka Todorović

Predmeti:

 • Matematika

Vanja Čolić Jašić

Predmeti:

 • Matematika

Maja Šabanović

Predmeti:

 • Matematika

Tatjana Vujičić

Predmeti:

 • Matematika

Jovana Đokić

Predmeti:

 • Matematika

Lazar Ilić

Predmeti:

 • Matematika

Slaviša Tubin

Predmeti:

 • Matematika

Enisa Okanović

Predmeti:

 • Matematika

Predrag Vasić

Predmeti:

 • Matematika

Nebojša Travar

Predmeti:

 • Matematika

Blagoje Jovanović

Predmeti:

 • Matematika

Marko Delić

Predmeti:

 • Matematika

Vladimir Šavija

Predmeti:

 • Matematika

Jasna Pelemiš

Predmeti:

 • Matematika

Ružica Simić Vajić

Predmeti:

 • Matematika

Biljana Bogdanović

Predmeti:

 • Matematika

Maja Radojević

Predmeti:

 • Matematika

Suzana Tomić Šarčević

Predmeti:

 • Matematika

Milica Maksimović

Predmeti:

 • Matematika

Dajana Šušljik

Predmeti:

 • Matematika

Snježana Jović

Predmeti:

 • Matematika

Aleksandar Savčić

Predmeti:

 • Matematika

Dragana Lovre

Predmeti:

 • Matematika

Mirjana Stjepanvović

Predmeti:

 • Matematika

Dragana Lazarević

Predmeti:

 • Matematika

Sanja Lakić

Predmeti:

 • Matematika

Danka Mraković

Predmeti:

 • Matematika

Miroslav Krsmanović

Predmeti:

 • Matematika

Vera Elez

Predmeti:

 • Matematika

Snežana Stankić

Predmeti:

 • Matematika

Dragan Blagojević

Predmeti:

 • Matematika

Snežana Dugonjić

Predmeti:

 • Matematika

Nataša Aleksić

Predmeti:

 • Matematika

Mitra Bošnjaković

Predmeti:

 • Matematika

Jovana Živanović

Predmeti:

 • Matematika

Adrijana Ugrenović

Predmeti:

 • Matematika

Miomir Trifković

Predmeti:

 • Matematika

Marijana Stević

Predmeti:

 • Matematika

Biljana Dobrosavljević

Predmeti:

 • Matematika

Đorđe Tomičić

Predmeti:

 • Matematika

Kontakt informacije škole

Ul. Račanska 94

76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

+ 387 55 250 076

ss54@skolers.org

 

Više informacija