Savjet učenika

Škola ima savjet učenika. Obaveza srednje škole je da pruži pomoć učenicima u psnivanju savjeta učenika.

Članove savjeta učenika biraju učenici. Broj članova, način i procedura osnivanja i rada savjeta učenika utvrđuje se opštim aktima škole.

Savjet učenika:

  • promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi;
  • predstavlja stavove učenika školskom odboru škole;
  • podstiče angažovanje učenika u radu škole;
  • informiše školski odbor škole o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom;
  • promoviše prava učenika i podstiče društveno koristan rad u zajednici;
  • razmatra pitanja uspjeha učenika, rada učeničke zadruge, školskog kalendara, ekskurzija učenika, uslova rada škole i drugih pitanja utvrđenih aktima škole;
  • učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.

Kontakt informacije škole

Ul. Račanska 94

76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

+ 387 55 250 076

ss54@skolers.org

 

Više informacija