Savjet roditelja

Škola ima savjet roditelja kao savjetodavno tijelo.

Članove savjeta roditelja biraju roditelji učenika koji pohađaju školu. Broj članova, način i procedura osnivanja i rad savjeta roditelja utvrđuje se opštim aktom škole.

Savjet roditelja:

  • promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi;
  • razmatra pitanja uspjeha učenika, trošenje sredstava stečenih učeničkim radom, školskog kalendara, ekskurzija učenika, uslova rada škole i druga pitanja utvrđena odlukom škole;
  • predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru škole;
  • podstiče angažovanje roditelja u radu škole;
  • informiše školski odbor škole o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom;
  • učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.

Kontakt informacije škole

Ul. Račanska 94

76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

+ 387 55 250 076

ss54@skolers.org

 

Više informacija