“Kvalitetno obrazovanje za sve”

“Kompetencije za demokratsku kulturu”

U organizaciji Vijeća Evrope, na Igmanu u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za sve” se odžava seminar pod nazivom “Kompetencije za demokratsku kulturu”.

Radionice vodi tim trenera CEI “Step by Step”.

U prvoj grupi od 23.10 – 25.10. treninzima prisustvuju profesorice naše škole: Radmila Marić, Vera Elez i Danka Mraković sa još tridesetoro nastavnika iz osnovnih i srednjih škola Republike Srpske i BiH.

Related Posts