“Kompetencije za demokratsku kulturu”

Radionice vodi tim trenera CEI “Step by Step”

U organizaciji Vijeća Evrope, na Igmanu u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za sve” se odžava seminar pod nazivom “Kompetencije za demokratsku kulturu”.

Radionice vodi tim trenera CEI “Step by Step”.

U drugoj grupi od 25.10 – 27.10. treninzima su prisustvovali profesori naše škole: Branislava Đukanović, Tatjana Vujičić i Miroslav Krsmanović sa još tridesetoro nastavnika iz osnovnih i srednjih škola Republike Srpske i BiH.

Related Posts