Femicid kao oblik rodno zasnovanog nasilja

“16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”

GLOBALNA KAMPANJA.

Povodom obilježavanja globalne kampanje “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”, koja se svake godine širom svijeta obilježava u periodu od 25.novembra (Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. decembra (Međunarodnog dana ljudskih prava). Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske sprovodi kampanju “Život bez nasilja” i “Bijela vrpca” – “Muško NE nasilju nad ženama” sa ciljem postizanja nulte tolerancije prema nasilju nad ženama i u porodici.

U okviru ove kampanje u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci 9. decembra je održana konferencija “Femicid kao oblik rodno zasnovanog nasilja”. Na konferenciji je prisustvovala direktorica naše škole, Olivera Stevanović.

Related Posts