Наставни материјал

 

1 разред

Рачунарство и информатика(Данка Мраковић,проф)

Рачунарство и информатика (Александар Савчић,проф)

Рачунарство и информатика (Сања Лакић,проф)

Математика(Сњежана Јовић,проф)

Математика(Драгана Ловре,проф)

Математика (Оливера Стевановић,проф)

Српски језик (Оливера Пандуревић,проф)

Српски језик(Радмила Mарић,проф)

Географија (Ружица Симић Вајић,проф)

Географија(Јасна Пелемиш,проф)

Географија(Наташа Трифковић,проф)

Историја(Небојша Травар,проф)

Историја(Благоје Јовановић,проф)

Историја(ПредрагВасић,проф)

Хемија (Наташа Алексић,проф)

Биологија(Јованка Пајкановић,проф)

Музичка култура(Јованка Живановић,проф)

Енглески језик(Ивана Николић,проф)

Енглески језик(др Љиљана Драгић)

Њемачки језик(Даница Илић,проф)

Латински језик(Игор Његуш,проф)

Латински језик(Лепосава Крсмановић,проф)

Француски језик(Нена Бабић,проф)

Француски језик(Игор Његуш,проф)

Руски језик(Рада Дробњак,проф)

Физичко васпитање (Раде Јокић,проф)

Физичко васпитање(Александар Симић,проф)

Физика(Вера Елез,проф)

Физика(Снежана Станкић,проф)

Ликовна култура (Адријана Угреновић,проф)

Православна вјеронаука (Небојша Ерак,проф)

Православна вјеронаука(Славиша Тубин,проф)

Православна вјеронаука(Немања Спасојевић,проф)

Исламска вјеронаука(Ениса Окановић,проф)

Култура религијa( Татјана Вујичић,проф)

 

2 разред

Рачунарство и информатика (Сања Лакић,проф)

Српски језик (Оливера Пандуревић,проф)

Биологија (Биљана Богдановић,проф)

Хемија(Наташа Алексић,проф)

Хемија(Снежана Дугоњић,проф)

Енглески језик (Сузана Симић,проф)

Географија (Јасна Пелемиш,проф)

Географија(Ружица Симић Вајић,проф)

Географија(Наташа Трифковић,проф)

Музичка култура(Јованка Живановић,проф)

Математика(Сњежана Јовић,проф)

Математика (Оливера Стевановић,проф)

Њемачки језик(Марина Лазаревић,проф)

Њемачки језик(Вајка Ђукић,проф)

Њемачки језик(Даница Илић,проф)

Психологија(Маја Шабановић,проф)

Латински језик(Лепосава Крсмановић,проф)

Латински језик(Игор Његуш,проф)

Историја(Небојша Травар,проф)

Историја (Предраг Васић,проф)

Француски језик(Нена Бабић,проф)

Француски језик(Игор Његуш,проф)

Физичко васпитање (Миомир Трифковић,проф)

Физичко васпитање (Биљана Добросављевић,проф)

Физичко васпитање (Жарко Викић,проф)

Физичко васпитање(Маријана Стевић,проф)

Руски језик(Рада Дробњак,проф)

Ликовна култура (Адријана Угреновић,проф)

Православна вјеронаука (Срђан Мастило,проф)

Православна Вјеронаука(Славиша Тубин,проф)

Исламска вјеронаука (Ениса Окановић,проф)

 Култура религијa(Татјана Вујичић,проф)

3 разред

Рачунарство и информатика(Сњежана Јовић,проф)

Рачунарство и информатика (Данка Мраковић,проф)

Рачунарство и информатика (Сања Лакић,проф)

Математика(Сњежана Јовић,проф)

Математика (Милица Максимовић,проф)

Математика(Александар Савчић,проф)

Математика(Оливера Стевановић,проф)

Српски језик (Оливера Пандуревић,проф.)

Српски језик (Наташа Трифковић-Ђмура)

Рачунарски системи (Сања Лакић,проф)

Географија (Ружица Симић Вајић,проф)

Географија(Јасна Пелемиш,проф)

Модели и базе података(Сњежана Јовић,проф)

Географија (Јасна Пелемиш,проф)

Биологија (Биљана Богдановић,проф)

Историја(Благоје Јовановић,проф)

Историја(Небојша Травар,проф)

Хемија (Наташа Алексић,проф)

Примјена рачунара(Данка Мраковић,проф)

Њемачки језик(Марина Лазаревић,проф)

Музичка култура(Јованка Живановић,проф)

Психологија(Маја Шабановић,проф)

Енглески језик(др Љиљана Драгић)

Историја(Предраг Васић,проф)

Француски језик (Лепосава Крсмановић,проф)

Француски језик(Нена Бабић,проф)

Физичко васпитање(Миомир Трифковић,проф)

Физичко васпитање (Маријана Стевић,проф)

Физичко васпитање(Раде Јокић,проф)

Физичко васпитање (Жарко Викић,проф)

Руски језик(Рада Дробњак,проф)

Етика (Татјана Вујичић.проф)

Филозофија(Зденка Тодоровић,проф)

Филозофија ( Татјана Вујичић,проф)

Физика (Снежана Станкић,проф)

Ликовна култура (Адријана Угреновић,проф)

Православна вјеронаука(Славиша Тубин,проф)

Православна вјеронаука(Немања Спасојевић,проф)

4 разред

Примјена рачунара (Сања Лакић,проф)

Математика (Драгана Ловре,проф)

Математика (Милица Максимовић,проф)

Математика (Александар Савчић,проф)

Модели и базе података(Добринко Дринић,проф)

Српски језик (Наташа Трифковић-Ђмура,проф)

Српски језик (Радмила Марић,проф)

Српски језик (Оливера Пандуревић,проф)

Биологија(Јованка Пајкановић,проф)

Биологија(Биљана Богдановић,проф)

Музичка култура(Јованка Живановић,проф)

Хемија(Снежана Дугоњић,проф)

Енглески језик (Ивана Николић,проф)

Енглески језик(Сузана Симић,проф)

Француски језик(Лепосава Крсмановић,проф)

Географија (Јасна Пелемиш,проф)

Мултимедијални дизајн(Данка Мраковић,проф)

Француски језик(Игор Његуш,проф)

Историја(Небојша Травар,проф)

Историја(Предраг Васић,проф)

Њемачки језик(Вајка Ђукић,проф)

Руски језик(Рада Дробњак,проф)

Социологија(Зденка Тодоровић,проф)

Филозофија(Зденка Тодоровић,проф)

Филозофија(Гордан Живић,проф)

Филозофија (Татјана Вујичић,проф)

Социологија (Гордан Живић,проф)

Социологија(Татјана Павловић,проф)

Физичко васпитање(Маријана Стевић,проф)

Физичко васпитање(Миомир Трифковић,проф)

Ликовна култура (Адријана Угреновић,проф)

Култура религијa(Татјана Вујичић,проф)

Демократија и људска права (Драгомир Лукић,проф)