Одлука о поништењу поступка 26.6.2019.

На основу члана 69. став (2) тачка е) и члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 39/14) као и  на основу Препоруке Комисије за предметну јавну набавку роба - биомаса ПЕЛЕТ (40t), број акта 1498/19. од дана 25.6.2019. године, директор Уговорног органа ЈУ Гимназија "Филип Вишњић" у Бијељини, дана 26.6.2019. године, доноси одлуку о поништењу поступка

Позив за достављање понуда

Позив за достављање понуда можете погледати овдје.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЈЕ.