Управа и администрација Гимназије у школској 2019/20. години

*ВЛАДИМИР ШАВИЈА

(ВСС-професор) - ДИРЕКТОР

 

* ПАВЛЕ ТРИФКОВИЋ

(ВСС-професор) -  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

 

* ВАЊА ЂУРИЋ

(ВСС-професорка педагогије и психологије) - ПЕДАГОГ ШКОЛЕ

 

* НЕМАЊА  ПАНДУРЕВИЋ 

(ВСС-дипломирани  правник) - СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

 

* РАДОМИР ЂУКА 

(ВС-економиста комерцијалног смјера) - РАЧУНОВОЂА

 

* РАДМИЛА РАДИЋ 

(ССС-финансијски техничар) - АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК

 

* МЛАДЕНКА  ПЕРИЋ

(ВСС-дипломирани психолог) - ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ

 

* ВЕСНА МИЛИЋ

(ВСС) - ДИПЛОМИРАНИ СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

 

* ПЕРУНИКА ТОДОРОВИЋ

(ССС) - АДМИНИСТРАТИВНИ РАД