Наставни материјал

1 разред

Рачунарство и информатика(МS Excel)

Рачунарство и информатика(Данка Мраковић,проф)

Рачунарство и информатика (Александар Савчић,проф)

Математика (Радмила Спасојевић,проф)

Математика(Драгана Ловре,проф)

Математика(Биљана Маркановић,проф)

Математика (Оливера Стевановић,проф)

Српски језик (Оливера Пандуревић,проф)

Српски језик(Радмила Mарић,проф)

Географија (Ружица Симић Вајић,проф)

Географија(Милојка Вулета,проф)

Историја(Благоје Јовановић,проф)

Историја(ПредрагВасић,проф)

Хемија (Наташа Алексић,проф)

Биологија(Јованка Пајкановић,проф)

Музичка култура(Јованка Живановић,проф)

Енглески језик(Ивана Николић,проф)

Енглески језик(др Љиљана Драгић)

Њемачки језик(Даница Илић,проф)

Латински језик(Игор Његуш,проф)

Латински језик(Лепосава Крсмановић,проф)

Француски језик(Нена Бабић,проф)

Руски језик(Рада Дробњак,проф)

Физичко васпитање (Павле Трифковић,проф)

Физичко васпитање (Биљана Добросављевић,проф)

Физика(Вера Елез,проф)

Физика(Снежана Станкић,проф)

Ликовна култура (Адријана Угреновић,проф)

Православна Вјеронаука (Небојша Ерак,проф)

Исламска вјеронаука(Ениса Окановић,проф)

Култура религије(Татјана Павловић,проф)

 

2 разред

Рачунарство и информатика(MS Access)

Рачунарство и информатика (Сања Лакић,проф)

Биологија (Биљана Богдановић,проф)

Хемија(Наташа Алексић,проф)

Хемија(Снежана Дугоњић,проф)

Енглески језик(Бранислава Ђукановић,проф)

Енглески језик (Сузана Симић,проф)

Географија (Јасна Пелемиш,проф)

Музичка култура(Јованка Живановић,проф)

Математика(Сњежана Јовић,проф)

Математика(Биљана Маркановић,проф)

Математика (Оливера Стевановић,проф)

Њемачки језик(Марина Лазаревић,проф)

Њемачки језик(Вајка Ђукић,проф)

Њемачки језик(Даница Илић,проф)

Психологија(Маја Шабановић,проф)

Латински језик(Лепосава Крсмановић,проф)

Историја(Небојша Травар,проф)

Историја (Предраг Васић,проф)

Француски језик(Нена Бабић,проф)

Физичко васпитање (Миомир Трифковић,проф)

Физичко васпитање (Биљана Добросављевић,проф)

Физичко васпитање (Жарко Викић,проф)

Руски језик(Рада Дробњак,проф)

Ликовна култура (Адријана Угреновић,проф)

Православна вјеронаука (Срђан Мастило,проф)

Исламска вјеронаука (Ениса Окановић,проф)

 

3 разред

Рачунарство и информатика(Рачунарска графика и гиф анимација,Flash)

Рачунарство и информатика(Сњежана Јовић,проф)

Рачунарство и информатика (Данка Мраковић,проф)

Математика (Радмила Спасојевић,проф)

Математика(Биљана Маркановић,проф)

Математика (Милица Максимовић,проф)

Математика(Александар Савчић,проф)

Програмирање(Добринко Дринић,проф) 

Српски језик (Оливера Пандуревић,проф.)

Српски језик (Наташа Трифковић-Ђмура)

Рачунарски системи (Сања Лакић,проф)

Географија (Ружица Симић Вајић,проф)

Географија(Милојка Вулета,проф)

Модели и базе података(Сњежана Јовић,проф)

Географија (Јасна Пелемиш,проф)

Биологија (Биљана Богдановић,проф)

Историја(Благоје Јовановић,проф)

Хемија (Наташа Алексић,проф)

Примјена рачунара(Данка Мраковић,проф)

Њемачки језик(Марина Лазаревић,проф)

Музичка култура(Јованка Живановић,проф)

Психологија(Маја Шабановић,проф)

Енглески језик(др Љиљана Драгић)

Историја(Предраг Васић,проф)

Француски језик (Лепосава Крсмановић,проф)

Француски језик(Нена Бабић,проф)

Физичко васпитање(Миомир Трифковић,проф)

Физичко васпитање (Маријана Стевић,проф)

Руски језик(Рада Дробњак,проф)

Филозофија(Зденка Тодоровић,проф)

Физика (Снежана Станкић,проф)

Ликовна култура (Адријана Угреновић,проф)

 

4 разред

Примјена рачунара (Сања Лакић,проф)

Математика (Драгана Ловре,проф)

Математика (Милица Максимовић,проф)

Математика (Александар Савчић,проф)

Модели и базе података(Добринко Дринић,проф)

Српски језик (Наташа Трифковић-Ђмура,проф)

Српски језик (Радмила Марић,проф)

Биологија(Јованка Пајкановић,проф)

Музичка култура(Јованка Живановић,проф)

Хемија(Снежана Дугоњић,проф)

Енглески језик (Ивана Николић,проф)

Енглески језик(Сузана Симић,проф)

Географија (Јасна Пелемиш,проф)

Мултимедијални дизајн(Данка Мраковић,проф)

Француски језик(Игор Његуш,проф)

Историја(Небојша Травар,проф)

Историја(Предраг Васић,проф)

Њемачки језик(Вајка Ђукић,проф)

Руски језик(Рада Дробњак,проф)

Социологија(Зденка Тодоровић,проф)

Филозофија(Зденка Тодоровић,проф)

Филозофија(Гордан Живић,проф)

Филозофија (Татјана Павловић,проф)

Социологија (Гордан Живић,проф)

Социологија(Татјана Павловић,проф)

Физичко васпитање(Маријана Стевић,проф)

Физика(Вера Елез,проф)

Ликовна култура (Адријана Угреновић,проф)

Култура религије(Татјана Павловић,проф)

Комуникација у савременом друштву (Александар Савчић,проф)

Демократија и људска права (Драгомир Лукић,проф)