ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Прихвата се Препорука комисије за набавку број 01/16 од 15.9.2016 и Уговор за Набвку и сукцесивну испоруку угља (100 т) за школску 2016/17. годину,додјељује се понуђачу "Илић-Трговина" д.о.о., ул. Светог Саве бр. 67, 75 400 Зворник као најповољнијем понуђачу.Више о овоме погледајте овдје.