посјета Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове РС

У оквиру годишњег програма рада додатне наставе из географије 17.11.2017. године организована је посјета Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове РС. Ученици других разреда су заједно са професорицим Милојком Вулета били у прилици да се упознају са радом ове институције и више сазнају о примјени ГИС система.

Дарко Мишковић, геодестки инжењер, је упознао ученике са основним садржајем рада Управе, начином преношења аналогних карата у дигиталну форму, примјеном ГИС-а и другим садржајима а презентовао је и начин скенирања на великом скенеру и израду карата.

На поклон смо добили више топографских карата нашег простора и договорена је сарадњу у будућем периоду.